Vi ser först inåt, bestämmer oss för vilken slags värld vi vill se
och projicerar sedan denna värld utanför oss,
och gör den till sanningen så som vi ser den.

 

Startsidan
Vad är en kurs i mirakler?
Introduktionskurs i EKIM
Weekendkurs i EKIM
Ett års kurs i EKIM
Resan terapi
Individuell samtals terapi
Familjeterapi
Om Knud Daugauard
Litteraturlista
Länksida
   

 

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.
- En kurs i mirakler

 


info@kursimirakler.se

 

Weekendkurser

Hur kan jag välja fred och glädje i min vardag?

Fyra kvällskurser i Vänersborg
Datum:

 

Principerna är densamma som Kay Pollak skriver om i sina böcker och som kommer från ”En Kurs I Mirakler”.
Vi vill jobba med konkreta övningar som hjälper oss komma i kontakt med vårt sanna jag, den vi verkligen är.
Övningarna kan användas varje dag på allt och alla, det är en hjälp får allt som stör eller som ger oro i ditt sinne. De hjälper oss att se på de hinder som finns i våra tankar och vad som är avgörande för om vi upplever fred eller kaos.

Kurspris . Bankgiro nr.486-1845

kontakt och anmälan tf. 0730 890808


Kursleder: Psykoterapeut Knud Daugaard

 

 

 

På vår weekendkurs kommer vi att fokusera på sju principer för helande. Principerna kommer från boken ”En kurs i mirakler” och bygger på att man blandar teori och praktik. Vi kommer att praktisera övningarna tillsammans så att du kan komma i gång på egen hand efter kursen. ”learning by doing” är det enda sätt att integrera kunskap och erfarenhet.

Sju principer för helande:

1) Hälsa är inre fred.
Helande är att släppa taget om rädslan.
Har du som mål att påverka kroppen så har du inte förstått vad inre fred är.


2) Kärlek är vår sanna och innersta natur.

Kärleken kan inte hindras av fysiska orsaker.
Vår medvetenhet har inte några begränsningar och ingenting är omöjligt. Allt är potentiellt omvändbart, även sjukdom.
Då kärleken är evig behöver vi inte vara rädda för döden.


3) Att ge är att få.
När vi koncentrerar oss på att ge när vi är tillsammans med andra blir rädslan mindre och vi ta emot helande.


4) All medvetna står i kontakt med varandra.
Allt helande är därför självhelande.
Det vi ger till andra ger vi oss själva. I det ögonblick vi väljer att ge fred och kärlek till andra får vi den själva.


5) Nuet är det enda som finns.
Sorg, smärta, depression, skuld och andra rädslor försvinner när vi medvetet fokuserar på kärlek och fred i nuet.


6) Våra beslut är att lyssna till det som giver oss inre frid.
Det finns inget galet eller riktigt beteende. Det enda meningsfulla val vi står inför är rädsla eller kärlek.


7) Förlåtelsen är vägen till verklig lycka.
Genom att inta en icke dömande attityd släpper vi taget om dåtidens föreställningar och rädslan för framtiden. När vi gör detta kommer vi till insikt om att alla vi möter är våra potentiella lärare och varje omständighet är en möjlighet att växa i lycka, fred och kärlek.