Denna kurs gör en grundläggande åtskillnad mellan
det verkliga och det overkliga; mellan kunskap och varseblivning..

 

Startsidan
Vad är en kurs i mirakler?
Introduktionskurs i EKIM
Weekendkurs i EKIM
Ett års kurs i EKIM
Resan terapi
Individuell samtals terapi
Familjeterapi
Om Knud Daugauard
Litteraturlista
Länksida
   

 

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.
- En kurs i mirakler

 


info@kursimirakler.se

 

Vad är en kurs i mirakler?

Namnet kommer från ett nästan tolvhundra sidor långt bokverk som heter En Kurs I Mirakler.

Ett psykoterapeutiskt verk med andlig praksis som visar på hur sinnet kan uppnå frid.

Kortfattat handlar denna bok om att släppa all de föreställningar vi har, de som finns i vårt sinne och som hindrar oss från att vara lyckliga och leva ett liv i kärlek, frid och harmoni med allt och alla. Boken lär oss att allt vi upplever eller sättet vi upplever det på kommer från våra föreställningar, som vi har lärt in under ett helt liv genom allt som påverkar oss.

Om någon varaktig förändring skall ske är det nödvändigt att vi vänder blicken inåt och tittar på våra tankar. Våra föreställningar har sitt ursprung i våra tankar. Den första förutsättningen för att en ändring och korrigering ska ske är villighet att se på ett annat sätt.
Kursen lär oss hur vi ska släppa det som skapar oro och fruktan och hur vi ska överlåta allt till vores en guide; tillsammans med förlåtelse försvinner det då från sinnet. Förlåtelse är en av kursens kärnpunkter och kursen lär oss att se på förlåtelse på ett helt nytt sätt.

Många ord och begrepp i kursen har en annan betydelse mot hur vi vanligtvis använder och förstår dem. Så är mirakler till exempel en korrigering, en upphävelse av en falsk uppfattning, en inre förändring som förändrar våra tankar och ger oss frid.

Genom förlåtelsen blir det medlet till ett helande av sinnet. Det är en förändring i sättet att tänka, ledsagat av en förändring av uppfattning, som leder till frid och kärlek. Detta är vad ett mirakel är, och det är kursens centrala mål.

Därav kommer hemsidans namn; kursimirakler.se

Detta är vad jag Knud Dauguard sysslat med och arbetat med i många år.