Den värld vi ser återspeglar endast vår egen inre referensram
- de tankar, önskningar och känslor som dominerar i våra sinnen.

 

Startsidan
Vad är en kurs i mirakler?
Introduktionskurs i EKIM
Weekendkurs i EKIM
Ett års kurs i EKIM
Resan terapi
Individuell samtals terapi
Familjeterapi
Om Knud Daugauard
Litteraturlista
Länksida
   


info@kursimirakler.se

 

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.
- En kurs i mirakler

 

 

 

 

Hur får jag frid i mig själv och med allt och alla omkring mig?

Introduktions kväll om verket ”En Kurs I Mirakler”
Och höstens kurser/ cirklar.

Med Knud Daugaard www.kursimirakler.se

Mandag den 17 sept. kl 19 Kulturens hus i Ljungskile
Hälle Lider 12
459 32 Ljungskile

Tirsdag den 18 sept. kl 19 Växthuset Oskar
Oskarsgatan 40
467 92 Grästorp

Resan i det vårt inre!
Resan leder oss direkt till det som är viktigast för oss just nu.


Den hjälper oss att bli av med emotionella och fysiska blockeringar som ligger lagrade på cellnivå i vårt inre. Ett redskap att bli av med det som är roten till varje långvarigt problem, ger oss verktyg för att äntligen lösa dem, och utnyttja ditt eget inre, uppleva glädjen och bli fri.

Föreläsning av Knud Daugaard www.kursimirakler.se
Mandag d.5 november kl 19 Kulturens hus i Ljungskile
Hälle Lider 12
459 32 Ljungskile

Tirsdag d. 6 november kl 19 Växthuset Oskar
Oskarsgatan 40
467 92 Grästorp

 

Introduktionskurs i EKIM (En kurs i mirakler)

Hur kan jag välja fred och glädje i min vardag?

Fyra kvällskurser i Vänersborg
Datum:

 

Principerna är densamma som Kay Pollak skriver om i sina böcker och som kommer från ”En Kurs I Mirakler”.
Vi vill jobba med konkreta övningar som hjälper oss komma i kontakt med vårt sanna jag, den vi verkligen är.
Övningarna kan användas varje dag på allt och alla, det är en hjälp får allt som stör eller som ger oro i ditt sinne. De hjälper oss att se på de hinder som finns i våra tankar och vad som är avgörande för om vi upplever fred eller kaos.

Kurspris . Bankgiro nr.486-1845

kontakt och anmälan tf. 0730 890808


Kursleder: Psykoterapeut Knud Daugaard