Sanningen är oföränderlig, evig och entydig.
Du känner inte alltid igen den, men den kan inte förändras.

 

Startsidan
Vad är en kurs i mirakler?
Introduktionskurs i EKIM
Weekendkurs i EKIM
Ett års kurs i EKIM
Resan terapi
Individuell samtals terapi
Familjeterapi
Om Knud Daugauard
Litteraturlista
Länksida
   

 

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.
- En kurs i mirakler

 


info@kursimirakler.se

 

Indiviuell samtalsterapi

Terapi och samtal utifrån "En kurs i miraklers" grundsyn.

Personliga samtal.
Samtalet utgår från dig; dina frågor, din dagliga problematik eller de hinder som du upplever i din vardag. Med denna utgångspunkt ser vi på samman hangen och orsakerna, försöker att finna förståelse samt hitta lösningar som leder till frid i sinnet.

Att släppa taget.

Med utgångspunkt i vårt samtal är det möjligt att med olika tekniker gå in i och släppa gamla mönster som inte är ändamåls enliga i ditt liv och på så sätt ändra den inre ”hårddisken”. Ofta är det ett mycket enkelt och skonsamt sätt att förlösas på.

Hur kan man använda rädsla och konflikter som redskap för växande och utveckling?
Vi vet ofta inte hur vi skall hantera starka känslor som rädsla, ilska, oro och ångest och då faller det sig mest naturligt att vi byter fokus och lär oss sätt att undvika eller avleda dessa känslor. Oavsett vilka strategier som vi använder oss av fungerar de i bästa fall som en flykt från att känna obehaget. Rädslan, oron etc lever sig kvar inom oss och gör sig ständigt påmind.

Vi lär oss skillnaden mellan de två sinnen vi har, nämligen egot och det sanna jaget. Vi lär oss syftet med att ha kontakt med våra känslor innan vi kan släppa dessa och bli helt och fullt fria i en förlåtelseprocess.

En Kurs i miraklers grundsyn
Oftast undviker vi dessa känslor, då de är obehagliga och ställer till svårigheter i vår vardag. Vi hittar på saker så att vi inte märker dem. Men de försvinner inte, de lever vidare i vårt undermedvetna. Utan att vi egentligen märker det övertar de styrningen av våra liv, och faktiskt är det vår oro och rädsla som styr våra handlingar.

"En Kurs i Mirakler" lär oss att vi har två sidor inom oss, egot och anden. Kursen lär oss hur vi ska skilja mellan dessa två sidor. Vi har ett val och vi kan välja att släppa all oro, fruktan och rädsla. Bortom oron finns vår verkliga essens, som är frid, ljus och glädje. En annan verklighet och ett medvetandetillstånd med en allomfattande kärlek.