En kurs som återspeglar styrka snarare än svaghet,
enhet snarare än separation, och kärlek snarare än rädsla.

 

Startsidan
Vad är en kurs i mirakler?
Introduktionskurs i EKIM
Weekendkurs i EKIM
Ett års kurs i EKIM
Övriga kurser
Individuell samtals terapi
Familjeterapi
Om Knud Daugauard
Litteraturlista
Länksida
   

 

Kärlek och skuld kan inte existera samtidigt och att acceptera den ena är att förneka det andra.
- En kurs i mirakler

 


info@kursimirakler.se

 

 

 

 

Välkommen till www.kursimirakler.se

Namnet kommer från ett nästan tolvhundra sidor långt bokverk som heter "En Kurs I Mirakler".

Ett psykoterapeutiskt verk med andlig praksis som visar på hur sinnet kan uppnå frid.

Kortfattat handlar denna bok om att släppa all de föreställningar vi har, de som finns i vårt sinne och som hindrar oss från att vara lyckliga och leva ett liv i kärlek, frid och harmoni med allt och alla. Boken lär oss att allt vi upplever eller sättet vi upplever det på kommer från våra föreställningar, som vi har lärt in under ett helt liv genom allt som påverkar oss.

Läs mer om En kurs i mirakler.

EKIM studiecirkel i Grästorp (i närheten av Trollhättan.)

Vi träffas och talar om en text i kursen som vi i förväg har läst hemma.

Vi prövar att se hur vi kan överföra detta vi läser till vår vardag, ser på de hinder vi upplever, och hur vi kan erbjuda varandra inspiration, stöd, i vardagen som den nu en gång är.

Är du nyfiken, är du välkommen.

Vill du vara med? Ha mer information?

Kontakt: Knud Daugaard

Tf. 073 0890808

knuddau@hotmail.com

www.kursimirakler.se

Jag kan komma till er och berätta om EKIM.
Är ni en grupp på minst fem personer och ni är intresserade av att veta mer om "En kurs i mirakler" eller andra terapier som jag erbjuder - hör då av er!

Läs mer om Knud

Det är inget som är mer frustrerande än när en familjemedlem inte trivs.
Det berör alla. I alla familjer uppstår det problem och konflikter som bottnar i de grundläggande gemensamma villkoren för mänsklig samvaro.

Jag erbjuder samtal med enskilda personer, par och hela familjer.

Att släppa taget.
Med utgångspunkt i vårt samtal är det möjligt att med olika tekniker gå in i och släppa gamla mönster som inte är ändamåls enliga i ditt liv och på så sätt ändra den inre ”hårddisken”. Ofta är det ett mycket enkelt och skonsamt sätt att förlösas på.

Läs mer om individuell terapi