Varseblivningens värld är en värld av födelse och död,
byggd på övertygelsen om brist, förlust, separation och död.

 

Startsidan
Vad är en kurs i mirakler?
Introduktionskurs i EKIM
Weekendkurs i EKIM
Ett års kurs i EKIM
Resan terapi
Individuell samtals terapi
Familjeterapi
Om Knud Daugauard
Litteraturlista
Länksida
   

 

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.
- En kurs i mirakler

 


info@kursimirakler.se

 

Familjeterapi

Om familjen
Dagens familjer har det inte alltid så lätt. Samhället och strukturerna har förändrats på en generation och vi kan inte alltid använda våra föräldrars erfarenheter, utan måste på många områden uppfinna familjelivet på nytt.

Några nyckelord:
· Samspelet i familjen
· Likvärdighet
· Integritet
· Ansvar
· Gemenskap
· Vuxnas ledarskap
· Barns signaler
· Hur konflikter hanteras
· Vad som är avgörande för att lyckas med uppfostran
· Vad vi kan göra när det inte fungerar; eller när ett barn, antingen ett litet barn eller en tonåring, inte trivs?
· Hur ska man få förhållandet med partnern att fungera när allt runt omkring känns som kaos?
· Vad gör vi och hur förhåller vi oss när kriserna kommer?
· Hur kan jag säga adjö efter en separation? Hur städar jag upp?

Det är inget som är mer frustrerande än när en familjemedlem inte trivs. Det berör alla. I alla familjer uppstår det problem och konflikter som bottnar i de grundläggande gemensamma villkoren för mänsklig samvaro. Frågan är hur vi förhåller oss till detta och hindren? Och detta samspel blir basen för varje familjs trivsel. Det finns många tillfällen då det kan vara till hjälp att ha en utanförstående att tala med.

Jag erbjuder samtal med enskilda personer, par och hela familjer.

Min bakgrund på Kemplerinstitutet
Jag har en tre årig utbildningd som familjeterapeut från Kempeler institutet i Danmark 1989.

Kemplerinsitutet finns inte i Sverige, så nedan följer en kort beskrivning av vad det är och om min utbildning i Danmark.

Walter Kempler har givit institutet dess namn. På 50-talet var han samarbetspartner med Fritz Perls och medverkade i utvecklingen av gestaltterapin. Senare arbetade han på egen hand. Institutet finns idag i många europeiska länder men inte i Sverige. I Danmark är institutet grundat av den kände danske familjeterapeuten Jesper Juul. Flera av hans böcker finns översatta till svenska, bl.a. ”Ditt kompetenta barn”, ”Livet i familjen”, ”Konsten att säga nej med gott samvete” och ”Din kompetenta familj” (utgiven 2009).

Se andra titlar i litteraturlistan under familjen.