Ur kunskap respektive varseblivning uppstår två tydligt åtskilda tankesystem,
vilka är varandras motsats i varje avseende.

 

Startsidan
Vad är en kurs i mirakler?
Introduktionskurs i EKIM
Weekendkurs i EKIM
Ett års kurs i EKIM
Resan terapi
Individuell samtals terapi
Familjeterapi
Om Knud Daugauard
Litteraturlista
Länksida
   

 

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.
- En kurs i mirakler

 


info@kursimirakler.se

 

En ett års kurs i "En kurs i mirakler"

Under kontruktion.